Teljes körű beismerő vallomás - az adóellenőrzésben

2014-08-02

Elég sok ellenőrzési jegyzőkönyvet olvastam már adóügyekben, de a vámhatóság ilyen irományai mindig külön élményt jelentenek. Az eljárás, a jogi tájékoztatás, a forma tekintetében minden rendben. De a stílus…, az döbbenetes. A stílus maga a hatóság.

Dicséretes, ahogyan ez a poroszosan katonás szervezet igyekszik jogállaminak mutatkozni: a tényállást aprólékosan tisztázza, bizonyítékokkal körülbástyázza, minden hivatkozást kontrollál, megállapításait részletesen indokolja, az alapul szolgáló jogszabályokat hiánytalanul megjelöli – de a stílus….. A stílusból még kiviláglik, hogy a jegyzőkönyveket a valóságban is őrmesterek írják.

 Az ellenőrzés alá vont személyt, az adózás folyamatát a nyelvhasználatukban kriminalizálják, büntetőjogi fogalmakkal írják körül, ezekkel operálnak akkor is, ha bűncselekménynek nyoma sincs. A bevallás benyújtása „cselekményként”, az adózó nyilatkozata „teljes körű beismerésként” egy hatósági igazolás "közokirat felhasználásaként” köszön vissza a jegyzőkönyvből. Mintha össze is tévesztenék az adóellenőrzést a büntetőeljárással.

 Mondhatnánk a stílus másodlagos, ha érdemben megalapozott és jogszabályszerű megállapításokat tesznek, akkor az eljárás nem kifogásolható. Ez szépen hangzik, de nem igaz – ennek tapasztalati bizonyításaként ajánlanám minden egyet nem értőnek személyesen megélni egy ilyen ellenőrzést: ahogy beszélnek hozzá, ahogy jegyzőkönyvezik szavait, ahogy visszaolvassa, hogyan írnak, és mit állapítanak meg róla.

 Minden törvényes, de azért mégis… Magyarország eljáró hatósága ne legyen szereptévesztésben, funkciózavarban, működjön rendeltetésszerűen, az ellenőrzött adózót ne tekintse bűnözőnek semmilyen formában, ha pedig bűncselekményre utaló körülményt tár fel, gyakorolja hatáskörét és tegyen feljelentést – de egy adóellenőrzést ne kriminalizáljon, büntetőjogi szakszavak használatával sem. 

Vissza

Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

 

Ennek keretében választ adunk arra a kérdésre, hogy adóügyében érdemes-e jogorvoslatot kezdeményeznie, milyen eséllyel perelheti az adóhivatalt – vagy egy tervezett üzleti vagy privát ügylet során milyen adókötelezettségekkel kell számolnia. A szolgáltatás díja: 30.000,-Ft, amelyet utaljon át dr. Szabó Tibor ügyvéd 11743002-20125521 számú számlájára. Kérdését tegye fel itt, csatolhat dokumentumokat is. A választ tartalmazó jogi véleményünket 48 órán belül online megküldjük. A szolgáltatás számláját postázzuk.

Tovább

Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2019. Dr. Szabó Tibor