A cég üzleti nyilvántartásaiba betekinthet-e a NAV?

2016-04-13

Amikor a helyszíni ellenőrzés során az adóellenőr közli, hogy a  cég számítógépen tárolt adatbázisaiba is be kíván tekinteni - felmerül a kérdés, hogy ezt teheti-e? Van-e üzleti titok? Miért nem elég – ha rendben találták a nyugtaadást?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek (Art.) van egy rendelkezése, amely az „adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésről” szól. Ez megadja a felhatalmazást az adóhivatalnak, hogy egy helyszíni ellenőrzés során betekintsen a cég belső nyilvántartásaiba.

 


Ez a jogszabályhely a következőképpen szól:
119. § (1)  Az adóhatóság nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetőleg ezek hitelességének megállapítása érdekében a bevallási időszak lezárását megelőzően is adatokat gyűjthet, vagy helyszíni ellenőrzést végezhet. Adatgyűjtésre és helyszíni ellenőrzésre sor kerülhet a becslési adatbázis létrehozása, bővítése, illetve frissítése érdekében is. 

(2) Az (1) bekezdés alapján az adóhatóság

a)   próbavásárlással, fel nem fedett próbavásárlással a számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség teljesítését,

b) leltározással az árukészletek, alapanyagok, félkész termékek eredetét, nyilvántartását,

c) a megrendelők köréről, a tapasztalható forgalmi viszonyokról, a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközökről, a vállalkozásban részt vevő személyekről szóló jegyzőkönyv készítésével a vállalkozás körülményeit,

d) a vállalkozási tevékenységben résztvevők alkalmazásának jogszerűségét, társadalombiztosítási jogszabályokban a bejelentésükre vonatkozó kötelezettségének teljesítését,

e) az adózónál az adómegállapítás alapját képező statisztikai állományi létszámot,

f)  a bejelentett tények, adatok, körülmények valódiságát,

g)  termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a termékekkel kapcsolatosan végzett tevékenységeket,

h) az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat

vizsgálja.

 A /2/ bekezdés az /1/ bekezdés általános felhatalmazását konkretizálja. Ez az ellenőrzési felhatalmazás alapvetően az adóbevallási adatok ellenőrzésére vonatkozik. Az adóalapokon keresztül azonban a céges tevékenység minden szegmense ellenőrzés alá vonható.

 Az Art. 119.§/1/ és /2/ bekezdést azonban tekintsük az adóhatóság ilyen jellegű tevékenysége korlátjának – csak ebben a körben kérhet céges adatokba betekintést, és végezhet a cégnél adatgyűjtést. De ebben a körben jogosan teheti. Ha a törvény egyes tételeknél jegyzőkönyv felvételét írja elő – akkor az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés csak akkor jogszerű – ha arról jegyzőkönyvet vesznek fel.

 


Természetesen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében megismert céges adatok adóhatósági kezelésére is vonatkozik az adótitok.

Vissza

Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

 

Ennek keretében választ adunk arra a kérdésre, hogy adóügyében érdemes-e jogorvoslatot kezdeményeznie, milyen eséllyel perelheti az adóhivatalt – vagy egy tervezett üzleti vagy privát ügylet során milyen adókötelezettségekkel kell számolnia. A szolgáltatás díja: 30.000,-Ft, amelyet utaljon át dr. Szabó Tibor ügyvéd 11743002-20125521 számú számlájára. Kérdését tegye fel itt, csatolhat dokumentumokat is. A választ tartalmazó jogi véleményünket 48 órán belül online megküldjük. A szolgáltatás számláját postázzuk.

Tovább

Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2019. Dr. Szabó Tibor